aktualizováno 11.8.2010


Jak bude?
Děkujeme sponzorům:
Anketa:
Počet návštěv:

Pohár tajných orientačních závodů

Princip soutěže

Proč Pohár tajných orientačních závodů?

To se takhle jednou v zimě (leden 2003) sešla parta magorů, kteří pořádají tajné závody sami...
... a řekli si, že dají síly a hlavy dohromady a spojí se...
... a výsledky závodů sečtou a vyhlásí každý rok nejlepšího Tajného závodníka.
A začátkem roku 2006 se domluvili, že si to zopakují i letos. Pravidla zůstávají více méně beze změny.

Jak určí toho nejlepšího?
Každý závod - jako doposud - se pojede podle svých obvyklých pravidel a zvyklostí. Nakonec se vezme konečné pořadí a podle výsledkové listiny se každému závodníkovi umístěnému do 30. místa přidělí body.

Bodování?
Ohodnoceno bude automaticky prvních 30 závodníků z každého závodu. Do Poháru tedy není nutné se nijak speciálně přihlašovat. Prostě se umístíte a jste tam.
Výsledková listina jednotlivých závodů může obsahovat závodníky na stejném pořadí (v případě stejného počtu bodů), pak dochází i k dělení bodů v Poháru. Je na pořadateli konkrétního TZ, jak výsledky seřadí.

  1. místo ... 30 b.       16. místo ... 12 b.
  2. místo ... 27 b.       17. místo ... 11 b.
  3. místo ... 25 b.       18. místo ... 10 b.
  4. místo ... 24 b.       19. místo ...  9 b.
  5. místo ... 23 b.       20. místo ...  8 b.
  6. místo ... 22 b.       21. místo ...  7 b.
  7. místo ... 21 b.       22. místo ...  6 b.
  8. místo ... 20 b.       23. místo ...  5 b.
  9. místo ... 19 b.       24. místo ...  4 b.
10. místo ... 18 b.       25. místo ...  3 b.
11. místo ... 17 b.       26. místo ...  2 b.
12. místo ... 16 b.       27. místo ...  1 b.
13. místo ... 15 b.       28. místo ...  1 b.
14. místo ... 14 b.       29. místo ...  1 b.
15. místo ... 13 b.       30. místo ...  1 b.

Musím se zúčastnit všech závodů?
Právě proto, abychom vyšli vstříc i těm více zaneprázdněným a aby si mohli zazávodit i pořadatelé jiných podniků, z výsledkové listiny sestavené ze všech závodů vyškrtneme u každého závodníka 3 nejhorší umístění (nebo 0 za nezávodění). A až na základě této upravané průběžné výsledkové listiny vyhodnotíme toho nejlepšího.

Závodění pořadatelů?
Všichni jednotliví pořadatelé na svoji čest a dobrou pověst jejich TZ prohlašují, že s propozicemi svých závadů NESEZNAMUJÍ své kolegy ani jejich přátele či jiné osoby předem nebo jiným způsopem NEZVÝHODŇUJÍ vybrané závodníky. Každý pořadatel předává závodícím své propozice až ve chvíli startu. Z tohoto důvodu se můžou i pořadatelé jiných závodů regulérně účastnit ostatních podniků a tím i bojovat o Pohár TZ.
V případě, že v konkrétním TZ závodí i jeho vlastní pořadatelé nebo "kamarádi", nejsou jejich výsledky do Poháru započítávány.

A celkové výsledky?
Budou vyhlášeny spolu s posledním závodem Secret Highland Run - Vysočina 2006 v září 2006.

Další dotazy?
Vám rádi zodpovíme e-mailem: Luboš nebo Mari.


Home | Mapa stránek | Kontakt | Webmaster | | ©2006-7 Tajné závody